Cirkulära förpackningar

Som produktionsföretag har Contour Design ett stort ansvar för hur vi bearbetar och använder resurser. FN har satt som mål att minska avfallsproduktionen avsevärt innan år 2030, genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning. Och det är just inom detta område som vi har påbörjat vårt arbete med cirkulära förpackningar.

Plastavfall är ett av de största problemen

Det är tydligt att det finns stora utmaningar och fallgropar när det gäller förpackningar och det är just det vi har valt att fokusera på i vårt arbete med cirkulär ekonomi. När det finns stora utmaningar, finns det vanligtvis också stora möjligheter, vilket är exakt vad vi ser i förpackningsbranschen. Siffrorna kommer från Europeiska kommissionen och talar för sig själva:

40 % av de 58 miljoner ton plast som produceras i Europa varje år används till förpackningar.
59 % av de 25 miljoner ton plastavfall som produceras i Europa varje år kommer från förpackningar.
Mellan 5-13 miljoner ton plast hamnar i haven varje år, vilket står för så mycket som 80 % av föroreningarna i världshaven.

Plastfria och cirkulära förpackningar

På Contour Design arbetar vi med att introducera 100 % återvunnen kartong. Vi kommer också att eliminera all plast i våra produktförpackningar, som en del av vårt arbete med cirkulär ekonomi och för att uppnå FN:s mål att minska avfallsproduktionen. Vi uppmanar också alla våra konsumenter att återvinna sina förpackningar så att de kan återanvändas korrekt och så länge som möjligt.

Förpackningar med högre transparens

För att uppnå större insyn i vår externa kommunikation kommer vi i framtiden att bli tydligare och mer detaljerade i våra rapporter. Det är viktigt för oss att vara så uppriktiga och begripliga som möjligt. Inte bara för att du som konsument ska kunna fatta informerade beslut när du väljer dina produkter, utan också för att uppmuntra andra företag att använda mer hållbara metoder och integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

Vår väg till 100 % cirkulära förpackningar

Nedan kan du följa vår process mot målet att introducera 100 % cirkulära och plastfria förpackningar. Listan avser Contours eget lager och uppdaterades senast 07/01 2020.