Systematiskt Arbetsmiljöarbete SAM

Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM – är precis den hjälpande hand som behövs, när ni påbörjar på insatsen för att förebygga och därmed nedbringa antalet sjukfrånvarodagar i din verksamhet.

Arbetsmiljö

Undvik farorna genom systematiskt arbetsmiljöarbete

För att hålla din personal frisk och motiverad och för att arbetsplatsen ska slippa onödiga kostnader är det viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Som arbetsgivare är du ansvarig för att arbetsmiljön är säker och att ohälsa och olyckor förebyggs, men har du koll på vad det innebär?

Arbetsmiljö

Se upp för de dolda farorna på arbetsplatsen

På många arbetsplatser i Sverige råder ett bedrägligt lugn. Under ytan lurar brister i arbetsmiljön som gör människor sjuka, stressade eller mindre effektiva. Här kan du lära dig mer om de osynliga farorna i kontorsmiljöer, vad de kan komma att kosta din arbetsplats och hur du undviker dem. Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) mär personalen bättre och kostnaderna kan undvikas. 
Lär dig mer om systematiskt arbetsmiljöarbete och hur du kan förebygga arbetsmiljöproblem

Arbetsmiljö

Undvik farorna genom systematiskt arbetsmiljöarbete

En dålig eller felinställd skrivbordsstol, en rörelse som ständigt upprepas, fel höjd på skrivbordet … Det krävs inte mycket för att kroppen ska ta stryk om det pågår dag efter dag, och konsekvenserna kan bli stora. 

Belysning, luftkvalitet och hög ljudnivå – tre viktiga faktorer för hur vi presterar på jobbet. Dålig belysning kan ge belastningsskador och en undersökning visar att dålig ventilation sänker prestationsförmågan med upp till 15 procent.

Att känna att arbetstiden inte räcker till och under lång tid förlänga arbetsdagen kan tära på hälsan – även när arbetet är roligt. Det sliter, eftersom det minskar möjligheterna till återhämtning.

Stressrelaterade sjukdomar är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och dessa ökar. Att undvika att personalen går in i väggen är bland det viktigaste du som arbetsgivare kan göra. Inte minst av ekonomiska skäl.

Konflikter och mobbning utvecklas främst på arbetsplatser där arbetsmiljön är bristfällig. Olösta konflikter som ligger och pyr och som kanske gör att någon upplever sig som trakasserad eller mobbad leder ofta till samarbetssvårigheter, minskad effektivitet och produktivitet, hög sjukfrånvaro samt stor personalomsättning, vilket kostar pengar.

Ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna för välbefinnandet på arbetsplatsen. Ett bristfälligt ledarskap skapar otydlighet och förvirring om roller och ansvar. En chef behöver inte alltid vara på plats fysiskt, men han eller hon måste alltid vara närvarande i sitt ledarskap.

Prova gratis i 14 dagar

Prova en RollerMouse som förebygger och minskar smärta och obehag i nacke, axlar, armar och händer.
Välj mellan RollerMouse och Unimouse.