Vad är priset för sjukfrånvaro?

I 2017 var den genomsnittliga frånvaroprocenten i Stat, Kommun, Landsting och Organisationer enligt SCB hela 3,7%.

sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro kostar Nordiska organisationer och offentliga instanser millioner kronor i nedsatt effektivitet och ökade OPEX

sjukfrånvaro

Kostnader i samband med sjukfrånvaro

När man beräknar kostnader i samband med sjukfrånvaro, bör man se på den samlade utgiften för verksamheten. Typiskt förekommer det först en period fram till sjukskrivningen, där produktiviteten sjunker, liksom att det under en period efter sjukskrivningens upphörande kommer att vara en inkörningsperiod av varierande varaktighet med nedsatt produktivitet. Under själva sjukskrivningen ska man också ta höjd för eventuella utgifter för vikariehjälp, personaluthyrning, övertidsbetalning till andra medarbetare, och liknande.

sjukfrånvaro

Hur kan man beräkna priset för sjukfrånvaro?

Det kommer variera från verksamhet till verksamhet och från medarbetare till medarbetare, men man kan som tumregel se på genomsnittlig löneutgift i avdelningen eller verksamheten och antalet medarbetare. Baserat på verksamhetens genomsnittliga sjukfrånvaroprocent, eller, om man inte känner till den, branschens genomsnitt eller riksgenomsnittet, beräkna en förväntad omkostnad för sjukfrånvaro i sin avdelning eller verksamhet. Det kommer för de flesta organisationer vara en skrämmande siffra, och kan få de flesta verksamhetsledare att vilja se närmare på, hur man genom förebyggande insatser kan minimera denna utgift.

Läs här, hur Jyske Bank förebygger ensidigt arbete

sjukfrånvaro

Är den genomsnittliga sjukfrånvaroprocenten samma för alla branscher?

Det finns stora skillnader på frånvaroprocent i Stat, Kommuner, Landsting och Organisationer, där det ofta finns en markant större frånvaroprocent i den offentliga sektorn i förhållande till det privata näringslivet. Också emellan olika branscher kan man se en stor skillnad på sjukfrånvaroprocent. Det är därför en god idé att identifiera relevanta jämförelsetal för sin bransch, när man ska utvärdera sin nivå av sjukfrånvaro i förhållande till andra verksamheter.

sjukfrånvaro

Hur reducerar man priset för sjukfrånvaro?

Om man önskar reducera sjukfrånvarodagarna i sin verksamhet, finns det lyckligtvis flera saker man kan göra, och med systematiskt miljöarbete får man en rad verktyg och processer, som kan hjälpa till att strukturera arbetet med verksamhetens sjukfrånvaro. En väsentlig parameter man bör se på, är den förebyggande insatsen, då det ofta finns flera möjliga åtgärder här. I de fall där sjukfrånvaro uppstår i samband med musarms-besvär, kan ergonomiska produkter som datormus och tangentbord, vara en stor hjälp.

Se vårt sortiment av ergonomiska produkter här

Prova gratis i 14 dagar

Prova en RollerMouse som förebygger och minskar smärta och obehag i nacke, axlar, armar och händer.
Välj mellan RollerMouse och Unimouse.