Triggerfinger

Triggerfinger är en belastningsskada som leder till att fingret fastnar i ett böjt läge och endast med svårighet kan rätas ut igen. Fingret blir vanligtvis låst i en ställning som om det låg mot en avtryckare, därav namnet triggerfinger.

triggerfinger

Vad är triggerfinger?

Triggerfinger är ett ganska vanligt problem som kan ha flera olika orsaker. Gemensamt för dessa är att de leder till att senor och muskler i händer och fingrar överbelastas. Tillståndet är sällan förekommande bland yngre vuxna. Det är inte helt klart vad som orsakar triggerfinger. Det kan vara en överbelastning eller ett tryck mot senan som får den att böja sig. Trycket mot senskidan hämmar rörelsen i det drabbade området och får senan att “låsa sig”.

triggerfinger

Hur behandlar man triggerfinger?

Om man går till läkaren kan man i vissa fall få en injektion med binjurebarkhormon som kan dämpa irritationen i vävnaden. Det är en behandling som eventuellt måste upprepas med några veckors eller månaders mellanrum. Andra behandlingsformer är avlastning av fingret i kombination med inflammationshämmande läkemedel. Slutligen kan man även uppnå ett lyckat resultat med fysioterapi.

triggerfinger

Kan man lindra smärta som är kopplad till triggerfinger?

Smärta och obehag kan också lindras om man minskar belastningen på fingret. Om du tror att skadan kan ha orsakats av att du arbetat med datormus kan det vara en bra idé att byta arbetssätt. Du kan eventuellt byta ut din mus mot en mer ergonomisk modell som avlastar händer och fingrar, t.ex. så att du kan använda båda händerna och/eller minska antalet musklick.

Läs mer om hur en ergonomisk mus kan hjälpa dig att minska eller undvika belastningsskador

Observera: Om du utvecklar symtom på musarm som kan vara relaterade till dina arbetsuppgifter bör du tala med din arbetsgivare eller ditt skyddsombud. Om du jobbar mycket vid datorn kan du undersöka om det finns någon möjlighet att byta arbetsuppgifter eller om du kan byta ut din vanliga mus mot en ergonomisk som kan bidra till att lindra besvären. Om symtomen inte försvinner bör du kontakta läkare.

Prova gratis i 14 dagar

Prova en RollerMouse som förebygger och minskar smärta och obehag i nacke, axlar, armar och händer.
Välj mellan RollerMouse Red, Free3 och Pro3.