Vad är tennisarmbåge?

Vad är tennisarmbåge?

Tennisarmbåge – även känd som epikondylit – är ett tillstånd där armbågen plötsligt gör ont. Det uppstår vid upprepade rörelser, översträckningar, vibrationer och allmän överbelastning av armbågen på både insidan och utsidan av armbågsleden. Det kan uppstå i samband med idrott och vid monotona handrörelser på till exempel arbetsplatsen.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom sjukdomens olika delar, så att du får en inblick i de primära orsakerna, symtomen och behandlingsalternativen.

Symtom på tennisarmbåge

Vilka symtom på tennisarmbåge bör du vara medveten om så att du kan säkerställa snabb behandling om olyckan skulle vara framme?

 

De primära symtomen kommer att vara smärta på utsidan av armbågen, som kan skjuta hela vägen genom underarmen och sluta i handleden.

 

Det brukar börja som irritation som sen gradvis förvärras med tiden. Det kommer kännas ömt när du trycker på området och smärtan blir värre när du sträcker handleden bakåt.

 

Om du fortsätter som vanligt trots smärtan kan inflammationen förvärras och det kan leda till oförmåga att använda dina händer och handleder i vardagen.

 

Dina händer, handleder och armar kan bli stela och dina motoriska egenskaperna kan försämras. Det finns dock inga allvarliga eller livshotande symtom förknippade med tennisarmbåge eller epikondylit, även om det kan vara obehagligt och smärtsamt.

 

Arbetar du vid en dator på ett kontor där du använder både tangentbord och datormus dagligen kan du få ökad ömhet och smärta i samband med jobbet.

 

Tennis Elbow, also called Epicondylitis, shown on man in black and white

I allmänhet så behöver du inte sjukskriva dig på grund av tennisarmbåge. Oftast räcker det med att anpassa arbetet och hitta skonsamma sätt att jobba. Om du upplever svår smärta och det inte finns några alternativa arbetssätt ska du prata med din läkare.

Källa: Vårdguiden

blank white photo
Skillnaden mellan tennisarmbåge och golfarmbåge

Den medicinska termen för tennisarmbåge är epikondylit. För att vara exakt finns epikondylit i två varianter: tennisarmbåge och golfarmbåge.

Tennisarmbåge är också känd som lateral epikondylit, medan golfarmbåge går under den medicinska termen medial epikondylit.

Båda typerna uppstår till följd av överbelastning, precis som de båda ger smärta vid armbågen, i armen och ned i handleden.

Skillnaderna mellan de olika tillstånden handlar först och främst i vad som händer inuti armbågen. Tennisarmbåge uppstår på grund av bristningar i senfästet och/ eller muskelfästet på utsidan av armbågen. Det är de musklerna och senor som styr fingrar och handleder. Smärtan kommer vara som mest intensiv på utsidan av armbågen.

Omvänt kommer golfarmbågen att bero på inflammation i senorna och/eller senfästet till flexormusklerna på insidan av armbågen, och det är också där som smärtan kommer vara som värst.

En annan skillnad mellan de två diagnoserna är att tennisarmbåge förekommer oftare, medan golfarmbåge är något mer ovanligt.

Källa: Medi.se och Vårdguiden

Varför drabbas man av tennisarmbåge?

Tennisarmbåge uppstår ofta när man återkommande böjer handleden bakåt eller gör upprepade rotationsrörelser med armbågen. Båda rörelserna kan orsaka en överbelastning av handledens senor.

Överbelastningen orsakar i sin tur små bristningar och inflammationer på utsidan av armbågen, vilket gör att man upplever smärta i armbågen som skjuter ned mot handleden.

Medan en stor del av läkarkåren idag behandlar tennisarmbåge som en inflammation i armbågen – diskuteras det om det finns en större grad av slitage.

Olägenheterna kommer vanligtvis mot bakgrund av kortvariga och intensiva överbelastningar i samband med sport eller monotont arbete, något som man skulle klassa som slitage.

Med tanke på namnet kan tro att den största risken att drabbas kommer sig av intensivt tennisspelande men även om man kan utveckla tennisarmbåge i samband med framför allt serven eller backhandslaget, så är det framförallt inom arbetslivet som skadorna uppkommer.

Vem löper störst risk att drabbas av tennisarmbåge? Personer som utför manuellt arbete, som snickare och målare, är särskilt utsatta, precis som kontorsanställda som arbetar mycket med tangentbord och datormöss. Återkommande rörelser skapar slitage som kan leda till inflammation och smärta.

Källa: Vårdguiden

picture of a human arm and elbow on a white background

Behandling av tennisarmbåge

Det bästa sättet att behandla en tennisarmbåge är att ta bort de rörelser och vanor som orsakat problemet. Det kräver att du ändrar beteende på jobbet eller justerar utövandet av din sport. Förändringarna kan ske med hjälp av nya arbetsställningar, bättre verktyg och eventuellt nya tekniker vid utförandet av din idrott.

Det handlar mycket om att fokusera på smärtlindring och därigenom minska inflammationen i armbågen. Men först kan man behöva en period där man helt undviker rörelser som gör ont för att ge kroppen bästa möjliga förutsättningar att återhämta sig.

Vissa aktivitet kan dock vara svåra att ta bort helt men de bör i alla fall anpassas. Om en tennisarmbåge uppstår på grund av kontorsarbete kan du till exempel byta till en ergonomisk mus som du kan använda utan att böja handleden.

Du kan också göra olika avslappnings- och styrkeövningar, då det är viktigt att fokusera på att stärka musklerna runt smärtområdet.

Treatment of tennis elbow

Medicinsk behandling av tennisarmbåge

Om besvären inte blir bättre efter några veckors vila och rehabilitering kan du behöva söka vård.

Det finns flera olika behandlingar beroende på hur just din skada ser ut. Ibland kan akupunktur och nedkylning hjälpa. Smärtan kan också lindras med receptfria läkemedel som paracetamol eller gel som fungerar mot smärta och inflammation.

Ibland kan behandling med stötvågor, så kallad ESWT, användas. Det innebär att en apparat med ljudvågor stimulerar området där det gör ont för att läkningen ska gå snabbare. I vissa fall används även lågenergilaser.

Tidigare har man vid tennisarmbåge erbjudit kortisonsprutor. Dessa lindrar tillfälligt men kan ha negativa effekter på lång sikt och används därför numer sällan inom svensk sjukvård.

I särskilt allvarliga fall kan du behöva en operation. Vid operation lossar läkaren på muskelfästet och efter operation kan du behöva vara sjukskriven en tid.

Källa: Vårdguiden

blank white photo

Hur förhindrar man tennisarmbåge?

Tennisarmbåge är ganska vanligt och drabbar främst personer mellan 35-55. Det uppstår till följd av monotont arbete eller idrottslig aktivitet.

Att utsätta kroppen för samma rörelser om och om igen ökar risken för att utveckla tennisarmbåge. Det är därför viktigt att se till att ge kroppen varierad rörelse för att minska påfrestningarna som leder till slitage, bristningar och inflammation.

Övningar mot tennisarmbåge

Det finns olika tennisarmbågsövningar som syftar till att öka flexibiliteten, ge stretching och bygga muskler runt armbågsleden. Övningarna ökar rörligheten och motståndskraften i armbågen. Du kan läsa mer om de olika övningarna och tillvägagångssätten här.

Läs mer om allmän ergonomi här.

blank white photo