Garantipolicy

Contour Design står bakom kvaliteten på våra produkter och erbjuder en två (2) års garanti på alla produkter från och med det ursprungliga inköpsdatumet. För renoverade produkter som köpts från Contour Design erbjuds en garanti på sex (6) månader.

Garantin gäller för tillverkningsfel och materialfel. Dina rättigheter enligt svensk lag - inklusive köplägens två (2) års garantiperiod - gäller samtidigt med garantin.

1. Villkor

1.1 Den produkt som omfattas av garantiperioden måste ha köpts från en auktoriserad återförsäljare eller direkt från Contour Design.

1.2 Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen och kan inte överföras till någon annan person. a. Denna punkt är upphävd för Refurbished Products och dessa reduceras till en garanti på sex (6) månader.

1.3 Bevis på köp av produkten måste uppvisas på begäran.

1.4 Garantin är ogiltig om produkten avsiktligt skadas eller ändras på annat sätt, inklusive om produkten demonteras.

1.5 Contour Design förbehåller sig rätten att avslå garantianspråk om det verkar som om felet har uppstått till följd av felaktig användning eller andra icke tillverkningsrelaterade orsaker.

2. Täckning och räckvidd

2.1 Om en produkt visar sig vara defekt inom garantiperioden kommer Contour Design antingen att reparera eller ersätta produkten utan kostnad. Kunden uppmanas att returnera produkten till Contour Design för inspektion.

2.2 Batteriet omfattas av en garanti på sex (6) månader.

3. Begränsningar

3.1 Garantin täcker endast fabrikations- och materialfel och täcker inte skador till följd av felaktig användning, missbruk, modifiering eller slitage.

3.2 Renoverade produkter som köpts från Contour Design garanteras i sex (6) månader.

Om du behöver utnyttja din garanti ska du kontakta Contour Designs kundtjänst där du får hjälp med att få din produkt reparerad eller utbytt.

Contour Design har åtagit sig att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tar vårt garantiåtagande på största allvar. Om du har några ytterligare frågor eller funderingar, vänligen kontakta kundtjänsten.

Kontakta oss