Vanliga frågor (FAQ) - Contour Design

Frequently Asked Questions

För att rengöra RollerMouse rekommenderar vi att du följer instruktionerna som du hittar via länken nedan.

Obs! – Det är viktigt att du inte starka rengöringsmedel eller handsprit när du rengör RollerMouse. Vi råder dig att använda luftspray och antibakteriella rengöringsservetter.

Följ rengöringsinstruktionerna:

Red/Red plus – Free3 – Pro3

Handledsstödet kan tas loss och rengöras. Använd ett milt rengöringsmedel. Om du vill byta ut handledsstödet kan du kontakta oss här.

Kontakta oss för att beställa extra knapphylsor och följ sedan instruktionerna.

Instruktioner till hur man byter knappar finns här

Om det finns damm/hår/ludd på sensorn kan markörens rörelser bli hackiga. Oftast hjälper det då att rengöra sensorn.

Följ rengöringsinstruktionerna:

Red/Red plusFree3Pro3

Din RollerMouse kan vara inställd på fel läge. Testa att följa dessa instruktioner:

Håll ner markörhastighetsknappen (DPI) och kopiera-knappen tills LED-lamporna visar vilket läge som är inställt.Släpp upp kopiera-knappen och tryck in den igen för att växla mellan lägena.Om LED-lampan längst till höger blinkar är den i Mac-läge.Om LED-lampan längst till vänster blinkar är den i PC-läge.Om LED-lamporna blinkar inifrån och ut är den i HID-läge.

Obs! Om du använder fjärrskrivbord behöver du ladda ner drivrutinen.

I produktmanualen finns en beskrivning av hur man ändrar markörhastighet och vilka alternativ som finns.

Produktmanualen hittar du här

Om du har flyttat rullstaven ända ut åt vänster eller höger och vill fortsätta flytta markören för du bara rullstaven lätt i önskad riktning tills det hörs ett litet klick. Då aktiveras änd-detekteringen och markören kan åter flyttas åt valfritt håll. Släpp rullstaven när markören är där du vill ha den.

Om du märker att rullstavens räckvidd ofta är begränsad kan du ha valt en för låg markörhastighet.

För att kunna ändra knapparnas funktioner behöver du ha den senaste drivrutinen.

Alla våra drivrutiner finns här.

Klickfunktionen, klickmotståndet och klickljudet kan justeras på RollerMouse.

Följ instruktionerna i produktmanualerna, här.

*(endast Red/Red plus)

För närvarande är ingen av våra RollerMouse-produkter avsedda att vara kompatibla med KVM-switchar. Vissa KVM-switchar kan ändå vara kompatibla med din RollerMouse, trots att produkten inte är designad för att användas med en sådan switch.De flesta KVM-switchar måste kunna läsa av om den anslutna enheten är ett tangentbord eller en mus, vilket skapar problem när man ansluter en RollerMouse. Det kan dock finnas KVM-switchar som kan känna av andra enheter än standardmöss och standardtangentbord.

Kontakta oss om du vill ha mer information. 

Om markören börjar bete sig konstigt kan det bero på hur musen är ansluten. Om det har fungerat bra i samma miljö tidigare är anslutningen troligen inte problemet. Anslut den direkt till datorn för att få den mest pålitliga anslutningen.

Om du använder en KMV-switch, dockningsstation eller USB-hub kan det uppstå konflikter. Man vet också att vissa program kan fungera dåligt med RollerMouse, exempelvis VMWare och Paradox.

Slutligen kan andra drivrutiner ibland orsaka problem, i synnerhet drivrutiner för andra pekdon. Om du har använt andra sådana enheter ska du se till att programvaran är helt avinstallerad.

De korta tangentbordsstöden är monterade på de långa tangentbordsstöden.

Om du vill använda de korta tangentbordsstöden måste du separera dem från de långa.

Alla RollerMouse-produkter är förprogrammerade med smarta knappfunktioner. Med den inbyggda programvaran har knapparna de ergonomiskt bästa funktionerna och musen kan därför användas direkt.

Om du laddar ner drivrutinen kan du dock manuellt ändra knappfunktionerna så att de blir ännu funktionellare och ger variation.Modellerna RollerMouse Free3, Pro3 och Red har inbyggda PC- och Mac-lägen.

Här finns våra produktmanualer där du kan läsa hur man växlar mellan PC- och Mac-läge.

Försök ansluta dongeln till datorn med hjälp av den medföljande USB-förlängningskabeln.

Kontrollera om dongeln är ansluten till en USB 3.0 (blå port) eller USB 2.0 (svart port). USB 3.0-portar tenderar att vara känsligare för störningar än USB 2.0 och anslutningen kan då bli sämre.

Ibland kan anslutningen mellan den trådlösa enheten och USB-dongeln fungera dåligt eller avbrytas. Du behöver då upprätta anslutningen igen. Följ anslutningsguiden:

– Balance Keyboard WL
– RollerMouse Red/Red plus WL
– RollerMouse Free3 WL
– Unimouse WL
– Contour Mouse WL

Observera: För att förbättra den trådlösa anslutningen och förhindra eftersläpning ska dongeln anslutas till den medföljande USB-förlängningskabeln, som i sin tur ansluts till USB-porten på datorn.

Några felsökningstips:

 • Kontrollera att USB-kabeln är ansluten direkt till datorn och inte via en hub eller dockningsstation.
 • Anslut RollerMouse till en annan USB-port eller starta om datorn.
 • Anslut RollerMouse till en annan dator.
 • Kontrollera att du inte har en annan musdrivrutin installerad på datorn. Andra drivrutiner kan påverka RollerMouse.
 • Testa att ansluta någon annans RollerMouse till din dator (och vice versa).

Om problemet endast uppträder när RollerMouse är ansluten till din dator ligger problemet troligtvis i din dator. Om samma problem uppträder när RollerMouse ansluts till andra datorer är det troligtvis RollerMouse som orsakar problemet.Kontakta oss här om problemen kvarstår.

Ja, alla trådlösa tangentbord från Contour är säkrade genom kryptering.

Kommunikationen mellan dongeln, hårdvarulåset, och den trådlösa produkten (2,4 GHz) säkerställs av en algoritm som heter AES 128 bit, vilket är en industristandard när det gäller kryptering på konsumentenheter.

Under parningsprocessen genereras och byts en slumpmässig krypteringsnyckel ut mellan dongeln och den trådlösa enheten, och den lagras och används efteråt för att säkra kommunikationen. Parningsprocessen hålls säker tack vare det faktum att den bara sker på användarförfrågan, och det är avsiktligt mycket kort räckvidd vilket förhindrar avlyssning. 

Ja, alla våra trådbundna * RollerMouse-produkter har ett tunt klientläge. Vänligen följ guiden nedan:

Red/Red plusFree3Pro3

* Trådlösa RollerMouse-produkter har inte detta läge och fungerar kanske inte för tunna klienter.

Ladda batteriet genom att ansluta Unimouse till datorn med USB-laddningskabeln. Se till att strömbrytaren under Unimouse är i läge “ON” och att musen är ansluten till datorn via USB-kabeln eller den trådlösa mottagaren/dongeln. Om musen ändå inte fungerar bör du försöka återskapa anslutningen mellan Unimouse och den trådlösa USB-dongeln.Se anslutningsguide.

Du kan ändra markörhastighet med den ovala knappen på Unimouse bottenplatta. Det finns tio olika hastighetsinställningar, från långsam (800 dpi) till snabb (2800 dpi).

Ja, det går bra. Du kan växla mellan mittenklicka (standard) och dubbelklicka genom att hålla in den ovala markörhastighetsknappen och trycka in mittenknappen en gång. Gör på samma sätt för att växla tillbaka igen.

Ja, det går bra. Ladda ner den senaste drivrutinen (länk till drivrutiner) från vår webbplats. Via den kan du ändra knapparnas funktioner. När du ställt in funktionerna måste du komma ihåg att klicka på “Apply” och sedan “Close” för att spara inställningarna.

Anslut den trådlösa Unimouse till datorn med den medföljande USB-laddningskabeln. En trådlös Unimouse blir fulladdad på cirka 2 timmar.

En trådlös Unimouse blir fulladdad på cirka 2 timmar.

Om du har problem med batteriet bör du kontakta vår support.

Apple-dator med MacOS 10.10 eller senare.PC med Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 eller Windows 10.

Om du har Windows 10 kan systemet automatiskt stänga av Multimedia Controller-processerna. Öppna aktivitetshanteraren, välj fliken autostart och leta upp ShuMultimedia Controllertle-processerna. Se till att de har statusen aktiv/igång.

Processer i aktivitetshanterare

Klicka på filen i aktivitetshanteraren och välj Ny aktivitet.

Leta fram och öppna Multimedia ControllerHelper. Lokal disk (C:) > Programfiler (x86) > Contour Multimedia Controller

 • Först måste du visa dolda filer i Windows. Här finns en länk till hur man gör: https://support.microsoft.com/en-us/help/14201/windows-show-hidden-files.
 • Gå sedan till mappen Makron. C: > ProgramData > Contour Design > Macros
 • Högerklicka på det makro du vill kopiera, välj kopiera och klistra sedan in det i mappen. Då skapas en kopia av drivrutinen på hårddisken. Att ändra namn på filen i denna mapp gör inte att namnet i drivrutinen ändras. Ändra därför namnen i drivrutinen i stället.
 • Upprepa kopiera och klistra in så många gånger det behövs och gör ändringar i drivrutinen (ändra namn och tangenttryckningar).

Inte för närvarande. Vårt huvudfokus är Mac och Windows.

Om du jobbar med Flip-Q Pro-teleprompt-program fungerar Multimedia Controller bara om du använder den nedladdade versionen av programvaran. Användare har rapporterat in problem när de använt USB-versionen för Flip-Q-teleprompt-program. Dessa problem tycks vara specifika för Windows operativsystem.

Om du har problem med din Multimedia Controller PRO eller Multimedia Controller Xpress när du använder USB-versionen för Flip-Q Pro-telepromt-program kan du kontakta Prompter People.

Det finns en lista på nedladdningsbara Multimedia Controller-inställningsfiler för Windows här och för Mac här. Välj inställningar för det program du vill använda. På sidan 5 i Multimedia Controller-onlinemanualen finns instruktioner om hur man importerar dem. Om det program du använder inte finns med i listan kan du skapa dina egna inställningar med hjälp av instruktionerna på sidorna 2 och 3 i produktmanualen. Kontakta oss om du behöver mer hjälp.

Denna information finns även i forumet här.

Windows:
1. Ladda ner filen
2. Extrahera filen och notera var den sparas
3. Öppna kontrollpanelen för Contour Multimedia Controller och klicka på Options
4. Välj Import settings

Multimedia Controller settings

5. Öppna den mapp där filen sparats, se steg 2
6. Välj filen Settings
7. Klicka på Open
8. Klicka på Apply (mycket viktigt)

Mac v3-drivrutin
1. Ladda ner filen
2. Extrahera filen och notera var den sparas
3. Öppna Contour Multimedia Controller-programmet och klicka på Settings Management Tools
(Längst ner till vänster i Multimedia Controller-fönstret)

Multimedia Controller settings

4. Välj Import settings

Multimedia Controller settings

5. Öppna den mapp där filen sparats, se steg 2
6. Välj inställningsfilen (filen har ändelsen .multimediacontrollerSettings, t.ex. Final Cut Pro X.multimediacontrollerSettings).
7. Klicka på Open

Drivrutiner för Mac v2.2 och tidigare
1. Ladda ner filen
2. Extrahera filen och notera var den sparas
3. Öppna kontrollpanelen för Contour Multimedia Controller och klicka på Options
4. Välj Import settings
5. Öppna den mapp där filen sparats, se steg 2
6. Välj filen Settings
7. Klicka på Open

Kontrollera att Multimedia Controller-ikonen syns i systemfältet. Om den inte gör det kan den vara dold. Klicka på uppåt-pilen och dra Multimedia Controller-ikonen till systemfältet.

När Multimedia Controller-ikonen är synlig öppnar du det program som du vill arbeta med Multimedia Controller i. Om programmet redan är öppet klickar du på programfönstret så att det blir aktivt. Klicka sedan på ikonen och kontrollera vilka inställningsfiler som är markerade.

Att observera för användare av Multimedia Controller PRO och Multimedia Controller Xpress:

För att installera drivrutiner i MacOS krävs auktorisering. Vi rekommenderar att du avinstallerar och ominstallerar drivrutinen. Öppna sedan Systeminställningar manuellt, klicka på Säkerhet & integritet och sedan på Tillåt.

Om du inte klickar på Tillåt inom 30 minuter efter att drivrutinen installerats kommer det alternativet att försvinna och du måste installera drivrutinen igen. När du tillåtit installerad drivrutin måste du starta om din Mac.

Om du fortfarande har problem kan du testa att ominstallera drivrutinen. Klicka sedan på knappen Tillåt och starta om datorn. Om detta inte löser problemet kan man behöva göra ytterligare ändringar i Mojave för att Multimedia Controller-drivrutinen ska fungera.

Gå till Säkerhet & integritet under Systeminställningar. På fliken Integritet kan du lägga till program under Tillgänglighet. Testa att lägga till Contour-drivrutinen under den fliken. Enligt våra kunder löser detta vanligtvis problemet.

Alla spår av Multimedia Controller-drivrutinen försvinner eventuellt inte helt när den avinstalleras. Om inget av ovanstående fungerar:

 • Kontrollera inloggningsuppgifterna i Användare och grupper för att se om det finns en gul varningssymbol till höger om en Contour-rad. Om det gör det raderar du den genom att trycka på “minus”-knappen.
 • Gå till fliken Allmänt under Säkerhet och integritet för att se om det går att tillåta Contour-drivrutinen. Klicka i så fall på tillåt-knappen.
 • Ominstallera drivrutinen, starta om datorn och se om det blev någon skillnad.

Tyvärr inte. Contour Multimedia Controller genererar tangenttryckningar som automatiskt tillämpas på det program som är öppet. Detta gäller både Mac och Windows.