Alla våra produkter är plug-and-play. Om du önskar modifiera funktioner utöver de inbyggda möjligheterna, har vi gratis drivrutiner för det. Undantaget är Multimedia Controller-produkterna som behöver vår drivrutin för att de förprogrammerade inställningarna för redigeringsprogram och liknande ska kunna ändras. All programvara är på engelska.

Mus och Tangentbord

Windows 10 and 11 - v3.0.2

MacOS Monterey and macOS Ventura - v3.0.2

Please follow the steps below carefully to properly uninstall any previous Contour Mouse drivers, and install the latest driver.
Mouse driver installation – Windows and macOS

Windows (Mac instructions below):

1. Close the Contour Mouse Software, if it is open.
2. If applicable, uninstall the old contour driver software using the standard way of uninstalling apps and software on Windows. Should you be unsure about how to do this correctly, please follow the steps in Microsofts documentation: https://support.microsoft.com/en-us/windows/uninstall-or-remove-apps-and-programs-in-windows-4b55f974-2cc6-2d2b-d092-5905080eaf98).
3. The Contour Mouse software will ask you to reboot. Please save any open documents, and proceed.
4. Double-click the Contour Mouse file located in the Downloads folder (or your custom default location for downloads), and follow the steps in the installation process.
5. The Contour Mouse software will ask you to reboot one final time. Again, please save any open documents, and proceed.
6. After reboot, feel free to start using the software. It should start automatically with starting the computer the first time after installation, but will not do so after future reboots and boot-ups.

Mac:

Please follow the steps below carefully to properly uninstall any previous Contour Mouse drivers, and install the latest driver. These steps differ from previous instructions we have provided for earlier versions of macOS.
1. Disconnect any Contour device connected to the Mac.
2. Uninstall the Contour Mouse driver using the Contour Mouse Uninstaller found in the Help menu of the Contour Mouse app.
3. Restart the Mac.
4. Open the Contour Mouse disk image (.dmg file) located in the Downloads folder or on the Desktop. If you received the disk image by email, do not double-click it inside Mail. Move it to the Desktop first.
5. Find the Contour Mouse app in the disk image and drag it to the Applications folder.
6. Eject the disk image.
7. Open the Contour Mouse app located in the Applications folder. Make sure you do not open the copy that is on the disk image.
8. When the System Extension Blocked warning pops up, click Open Security Preferences.
9. Click the yellow lock at the bottom left corner of the System Preferences window.
10. Enter your password. You must be in an administrator account to install the driver.
11. Click the Allow button next to “System software from application Contour Mouse was blocked from loading”.
12. Connect the Contour Mouse or keyboard device to the Mac.

Contour Multimedia Controller

Windows 7 to 11 - v2.13.4

macOS Big Sur(11), Monterey(12), and Ventura(13) - v4.0b406

macOS Multimedia Controller driver

Please follow the steps below carefully to properly uninstall any previous Multimedia Controller drivers and install the macOS driver. These steps differ from previous instructions we have provided for earlier versions of macOS.

1. Disconnect any Multimedia Controller PRO or Multimedia Controller Xpress device connected to the Mac.
2. Uninstall the Contour Multimedia Controller driver using the Contour Multimedia Controller Uninstaller found in the Help menu of the Contour Multimedia Controller app.
3. Restart the Mac.
4. Open the Contour Multimedia Controller disk image (.dmg file) located in the Downloads folder or on the Desktop. If you received the disk image by email, do not double-click it inside Mail. Move it to the Desktop first.
5. Find the Contour Multimedia Controller app in the disk image and drag it to the Applications folder.
6. Eject the disk image.
7. Open the Contour Multimedia Controller app located in the Applications folder. Make sure you do not open the copy that is on the disk image.
8. When the System Extension Blocked warning pops up, click Open Security Preferences.
9. Click the yellow lock at the bottom left corner of the System Preferences window.
10. Enter your password. You must be in an administrator account to install the driver.
11. Click the Allow button next to “System software from application Contour Multimedia Controller was blocked from loading”.
12. Connect the Multimedia Controller PRO or Multimedia Controller Xpress device to the Mac.

* Multimedia Controller-drivrutinen innehåller standardinställningar för de flesta applikationer. Om drivrutinen inte har inställningar för det program du vill använda med din Contour Multimedia Controller, vänligen se listan över nedladdningsbara inställningar. Driveruppdateringar är mindre frekventa än antalet nyutgivna och uppdaterade program och innehåller därför inte alla uppdaterade inställningar.