Villkor och bestämmelser

1. Contour Designs
återbetalningsprogram ("Kampanjen") är reserverad för slutanvändare
bosatta i Sverige registrerade hos Bolagsverket med ett organisationsnummer och
momsregistreringsnummer. Det kan inte leda till någon vidareförsäljning av
produkten.

2.
Kampanjperioden: erbjudandet gäller för alla köp mellan den 27 maj och den 30
augusti 2024.

3. Kampanjen
gäller endast för nyligen inköpta produkter, fakturerade direkt av en
auktoriserad Contour Design-partner i Sverige. För att hitta en auktoriserad
Contour Design-partner nära dig, kontakta Contour Design eller be din
IT-partner att visa sin auktorisation. Följande personer kommer inte att kunna
dra nytta av kampanjen: Contour Design anställda, Contour Design partners och
deras anställda, Contour Design distributörer, återförsäljare som deltar i
operationen samt alla personer som är kopplade till organisationen av
kampanjen. Produkter köpta via contourdesign.se eller Amazon kommer inte att
accepteras.

4. Ett giltigt företagsnamn
och organisationsnummer registrerat hos Bolagsverket och e-postadress måste
lämnas in med alla ansökningsinlämningar.

5. Ett unikt
fakturanummer och unikt giltigt serienummer (inom garantin) måste lämnas in med
alla ansökningsinlämningar. Den uppladdade fakturan måste verifieras av
återförsäljaren och Contour Design kan begära det officiella
orderbekräftelsemejlet från återförsäljaren för att verifiera anspråket.

6. Begränsningar
för kampanjen: Kampanjen är begränsad till max 5 Contour Design produkter per
kund. Den gäller inte när Contour Design, genom sitt nätverk av återförsäljare,
erbjuder kunderna ett försäljningspris som skiljer sig från det ordinarie
försäljningspriset. Erbjudandet gäller inte för kunder inom offentlig sektor.

7. Process för
återbetalningsbegäran: för att dra nytta av kampanjen måste kunderna gå till
sidan www.contourdesign.se/pages/cashback-2024 för att lämna den begärda informationen.
Fakturan för de berättigade produkt(erna) kommer att tjäna som bevis på köp.
Den måste vara daterad under kampanjperioden och skickas in före kampanjens
avslutningsdatum så att Contour Design kan godkänna begäran. Contour Design
kommer att svara via e-post inom sju (7) dagar från det att begäran skickas.
Contour Design ansvarar inte för ogiltiga, felaktiga eller otillgängliga
e-postadresser på ansökningsformuläret. Köparen bör kontakta claims@contourdesign.com
om de inte får ett svar från Contour Design inom 7 dagar efter att ha lämnat in
ett giltigt och korrekt ifyllt anspråk.

8. Alla
återbetalningsbegäran måste göras före tidsfristen den 15
september 2024. Inga begäranden kommer att accepteras efter detta datum.

9. Återbetalningen
av rabatten kommer att ske inom 60 dagar från det att Contour Design godkänner
begäran. Betalningen kommer att göras via överföring. Genom att välja betalning
via BACS/SEPA-överföring kommer Contour Design att täcka eventuella kostnader
som uppstår av din bank och din bank kommer inte att behöva ta ut några
avgifter från dig. Vi rekommenderar att du kontrollerar din banks priser. Betalningen
kommer endast att göras i namnet på köparen av de berättigade produkt(erna) som
visas på fakturan (köpvillkor) och som matchar företags-/företagsnamnet. Det
tillhandahållna bankkontot måste också vara registrerat i Sverige.

10. Om Contour
Design misstänker missbruk eller deltagande som strider mot dessa
kampanjvillkor, har Contour Design rätt att neka den berörda kunden, inklusive
alla e-postadresser och ansökningar som är associerade med dem, ytterligare
tillgång till kampanjen, att avvisa ansökan(arna), utan att ge deltagaren någon
rätt till kompensation.