Hur hänger arbetsmiljö, arbetsområde och arbetsstation ihop – och varför har alla delarna betydelse i arbetet med att förbättra arbetsmiljön

Two coworkers sitting next to each other in front of a laptop

published

Det har blivit allt mer vedertaget att det finns ett direkt samband mellan arbetsmiljö och produktivitet. Så hur ska man jobba med arbetsmiljön och på vilket sätt har arbetsredskapen en direkt betydelse för arbetsmiljön på ett kontor?

Arbetsmiljön

För det första, vad avser man med arbetsmiljö? Det är ett brett begrepp som omfattar de fysiska och psykiska förhållandena på en arbetsplats, alltså relationen till den högsta ledningen, den närmaste chefen, kollegorna, de fysiska ramarna för avdelningen och den enskilda medarbetaren med mera.

Läs även: Improving health and wellbeing in the workplace

Allt du behöver veta om arbetsmiljö

De flesta företag tar arbetsmiljöfrågor på allvar och har utformat rutiner som säkerställer att man upptäcker arbetsmiljöproblem i tid så att man kan vidta åtgärder. Om man väljer att nedprioritera arbetsmiljöarbetet riskerar man felaktiga arbetsmetoder, sämre produktivitet och i förlängningen en ökad sjukfrånvaro, vilket innebär stora kostnader för många företag.

Läs även: Förebygg sjukfrånvaro i din verksamhet

Arbetsområdet

När man studerar arbetsmiljön kommer man oundvikligen också in på arbetsområdet, det vill säga det område där den enskilda medarbetaren utför sitt arbete. För exempelvis en receptionist är det området vid och omkring receptionsdisken, medan det för en säljassistent är skrivbordet, stolen och närliggande ytor. För avdelningschefen kan det betyda hela kontoret.

Oavsett arbetsområdets form och storlek måste företaget förhålla sig till hur inredningen är utformad så att det ges så bra förutsättningar som möjligt för en god arbetsmiljö och produktivitet.

Utöver sitt eget och medarbetarnas arbetsområde bör man även tänka på de medarbetare som arbetar på distans. Det kan gälla konsulter eller fältarbetare som ibland jobbar från olika kontor – hemifrån, en kunds kontor eller någon annan plats. För företaget kan det vara svårt att påverka förhållandena på dessa platser, men man bör ta reda på i vilken utsträckning det är möjligt.Arbetsstationen

Det sista område jag vill ta upp när det gäller arbetsmiljö är arbetsstationen. Det är den plats där den enskilda medarbetaren utför sitt arbete. För kontorspersonal utgörs arbetsstationen av allt som finns på skrivbordet: datorskärm, belysning, telefon och annan utrustning som används i själva arbetet.

Som företag har man möjlighet att optimera förutsättningarna för produktiviteten genom att se över hur arbetsstationen är utformad. I dag finns det många redskap med nytänkande design och funktionalitet som gör att jobbet känns lättare så att man orkar mer. Detta gör också att produktiviteten ökar.

Läs även: Här är fem bra tips som gör arbetsdagen hälsosammare och mer produktiv

När det gäller arbetsstationen har man som företag stor möjlighet att påverka utformningen – även för personal som jobbar på distans. I dag finns det lösningar som optimerar arbetsstationen oavsett var man jobbar. Detta bör också ingå i den plan man utformar för avdelningen och företaget med målet att förbättra arbetsmiljön och därmed produktiviteten.

Om du är intresserad av att förbättra arbetsmiljön på ditt företag, och i synnerhet arbetsstationerna, så rekommenderar vi att du rådgör med utbildade arbetsmiljöspecialister som kan bedöma miljön och komma med råd.