Fokus på miljö

Contour Design tillverkar högkvalitativa produkter som är gjorda för att hålla för många timmars användning varje dag, i många år. Med andra ord har vi ett tydligt fokus på att våra produkter inte ska bli en del av slit-och-släng-kulturen som påverkar vår miljö på ett negativt sätt.

Ett cirkulärt tankesätt

Cirkulärt tänkande handlar om cirkulär ekonomi och handlar i princip om att hålla material och produkter i ett kretslopp med högsta möjliga värde så länge som möjligt. Det vill säga att återvinna resurser eller ännu hellre att reparera eller uppgradera produkter som annars skulle avvecklas i form av avfall. Du kan läsa mer om cirkulär ekonomi här. När det gäller underhåll av våra produkter har vi gjort det enkelt att kontakta vår kundtjänst, så att dina Contour-produkter kan hålla länge. Av samma anledning tillverkar vi inte nya modeller varje år, utan håller oss till de produkter som har visat sig uppfylla våra kunders behov.

Cirkulär förpackning

Vi har valt samma cirkulära tankesätt när det gäller våra förpackningar. Därför har vi börjat använda återvunnet wellpapp till våra förpackningar.

Läs mer om våra cirkulära förpackningar här

Miljö och FN:s globala mål för hållbar utveckling

Genom att relatera vårt miljöarbete till FN:s globala mål för hållbar utveckling sätter vi in vårt arbete i ett större sammanhang. Det gör vi för att vi tror att det kommer leda till större inverkan på sikt.

Mål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion

Contour Design fokuserar på miljö

Mål 12.2:
Contour Design håller på att eliminera användningen av plast i våra förpackningar. Istället ska vi använda 100% återvunnet wellpapp. På det sättet bidrar vi till att jordens resurser används på ett hållbart och långsiktigt sätt. 

Contour Design fokuserar på miljö

Mål 12.5:
Genom att använda 100% återvunnet kartong hjälper vi till att minska avfallsproduktionen, eftersom kartongens livslängd kan förlängas med upp till sju gånger.

Contour Design fokuserar på miljö

Mål 12.6
Genom tydlig uppföljning och rapportering när det gäller våra ambitioner, vår utveckling och processen skapar vi större insyn och trovärdighet i branschen, såväl som i relation till våra kunder. Vi hoppas att detta sätt att arbeta kommer att inspirera andra företag i branschen att göra detsamma.