Ergonomins anatomi

The Anatomy of Ergonomics

published

Självklart är du bekant med begreppet ergonomi. Du vet att det är något som du behöver ta hänsyn till på din arbetsplats och helst även i ditt eget hem. Men vad är egentligen grunden till denna vetenskap, när började vi fundera kring ergonomi och varför?

Ergonomins ursprung

Ergonomi är en grekisk neologism, som består av "ergo" som betyder arbete och "nomi" som betyder lagar. Ordets ursprung kan spåras tillbaka till år 1857, då det för första gången användes av den polske vetenskapsmannen Wojciech Jastrzębowski. I dess vidaste bemärkelse har ergonomi alltså med arbetsplatsens inredningsdesign att göra - både den fysiska miljön, som stolar, bord och skärmar, samt den mentala miljön. Dicipliner som anatomi, fysiologi, sociologi och organisationsvetenskap bildar alla en del av ergonomins grundläggande koncept.

Allt du behöver veta om ergonomi

Generellt handlar ergonomi om att få människor och fysiska element att fungera tillsammans på bästa möjliga sätt, vi behöver nämligen många fysiska arbetsredskap och de blir bara fler och fler. Så har det inte alltid varit, och det var inte förrän vid industrialiseringen som krävde högre produktivitet, som människor började fundera över ergonomi. På 1950-talet, kämpade danska massörer för att introducera fysiska övningar på arbetstid som en del i ett förebyggande arbete mot skador på grund av utslitning och repetetiva arbetsrutiner. Hur som helst var det inte förrän på 1960-talet som arbetsmiljön verkligen hamnade i fokus i Skandinavien. Först låg fokus på de olika arbetsuppgifterna i fabrikerna, men i takt med att allt mer arbete utfördes framför en skärm, förflyttades även fokus för ergonomin dit.

Läs mer om samspelet mellan arbetsmiljön, arbetsområdet och arbetsstationen

Ett Internationellt Perspektiv

Ergonomi handlar om både förebyggande arbete och behandling av arbetsrelaterade åkommor, men de europeiska länderna skiljer sig åt när det gäller hur mycket de betonar vikten av ergonomi och verktyg på arbetsplatsen.

De nordiska länderna har kommit långt inom området ergonomi och har en lång tradition när det gäller förebyggande åtgärder. Mer specifikt har länderna förstått att arbetsrelaterade skador är svåra att behandla och att förebyggande åtgärder därför är extremt viktiga. Därför genomförs regelbundna arbetsmiljöronder och arbetsmiljöombud utses bland de anställda.

 Tillbaka till Nutiden

"Modern ergonomi" är en del av den vetenskap som studerar hur kroppen fungerar och hur en arbetsplats kan anpassas till den mänskliga kroppens naturliga rörelser. Motsatsen - när kroppen måste anpassa sig till arbetsplatsen och dess design - är en utdaterad variant av ergonomi. Den moderna ergonomin föddes i mitten av 1970-talet och än idag påverkar den hur möbler designas och tillverkas. Särskilt kontorsmöbler karaktäriseras av ett ökat fokus på ergonomi i dagens samhälle. Den snabba teknikutveckling påverkar också på ett omfattande sätt den Moderna Ergonomin, och gör det enklare för företag att möta behoven hos de anställda.

Beroende på vilken bransch det handlar om, så uppfattas konceptet ergonomi på väldigt olika sätt. Om du arbetar på ett kontor med en PC, ligger fokus vanligtvis på inredningsdesign i ditt kontor och kontorsmöblerna. Detta gäller även för anställda inom sjukvård och skola, där arbetet numera allt mer sker framför en skärm. Men när det gäller mer fysiskt arbete på en fabrik eller arbete utomhus, ligger fokus mer på att variera de fysiska arbetspositionerna, rätt lyftteknik och de verktyg som är relevanta för det.

Oavsett bransch, är resultatet en gladare och friskare anställd, vilket leder till högre produktivitet och lägre kostnader för rehabilitering för företaget.

Ett litet Ergonomi-Lexikon

MSD: Musculoskeletal Disorder (muskel- och benskador)
RSI: Repetitive Strain Injuries (belastningsskador)
Profylaktiskt Ergonomiskt Arbete: Förebyggande Ergonomiskt Arbete
ERA: Ensidigt Repetetivt Arbete
AV: Arbetsmiljöverket