Tendonitis

När du drabbas av senskideinflammation innebär det att muskler och senor i handen eller handleden har blivit inflammerade. Det är inte farligt men det gör ont. Ibland kan du till och med känna, eller höra, ett knarr i lederna. Smärtan kan komma plötsligt som följd av en specifik händelse eller smyga sig på och förvärras efter långvarig överbelastning.

Vad är senskideinflammation

Om du har ont i handleden, i handen eller runt tummen vid rörelse så kan det finnas risk att du lider av senskideinflammation. Senorna i fingrarna och handleden löper genom smala senskidor från underarmens muskler och vidare till benet där de är fixerade.

Senskideinflammation är, precis som det låter, en inflammation i senskidan som senan ska glida i. Senan kan då inte löpa lika smidigt som den gör under normala förhållanden och det kan göra ont.

Oftast resulterar det i smärta i handen, handleden eller tummen. Senskideinflammation kallas även för De Quervains syndrom. Diagnosen är uppkallat efter den schweiziska läkaren Fritz de Quervain, som först beskrev sjukdomen. Dessa smärtor i handleden och tummen förekom oftast hos kvinnor mellan 35 och 55 år.

Källa: Vårdguiden & Doktor.se

Woman stretching her hands and fingers in front of the computer

Skillnaden mellan tendinit och senskideinflammation

Även om båda tillstånden liknar varandra så finns skillnader. Tendinit uppstår när en sena som förbinder ben med muskler blir inflammerad, vilket leder till svullnad och smärta. Det sker främst som en följd av repetitiva rörelser vid idrott eller på arbetsplatsen.

Senskideinflammation innebär att senskidan, som senan löper i, drabbats av inflammation och det kan orsaka smärta och låsningar i fingrar.

Man kan alltså drabbas av inflammation i senan, senskidan, eller inflammation i både sena och senskida samtidigt.

Källa: Reumatikerförbundet

White blank photo

Symtom på senskideinflammation

De primära symtomen när man lider av senskideinflammation är smärta i handen. Smärtan förvärras när man använder handen och handleden aktivt. I de flesta fall kommer smärtan att upplevas på tumsidan av handen då det oftast är där inflammationen sitter.

Om du fortsätter att använda din hand utan att ge den vila eller göra övningar, kommer du förvärra inflammationen och orsaka ytterligare skada. I värsta fall kan du känna så kraftig smärta i tummen och handleden att du inte kan använda handen alls.

I vissa fall kan du uppleva ett knarrande ljud när du rör handen. Det kan låta som golvbrädorna i en gammal skräckfilm, vilket kan vara lite skrämmande. Detta är ofarligt även om det är obekvämt.

Det är viktigt att betona att dessa tillstånd inte på något sätt orsakar allvarliga eller livshotande symtom. De gör bara riktigt ont.

Källa: Vårdguiden Reumatikerförbundet

SYMPTOMS

Hur uppstår senskideinflammation?

Senskideinflammation är ett mycket vanligt tillstånd som kan drabba vem som helst. Smärtan beror på irritationen som uppstår när senskidorna i handleden blir inflammerade. Inflammation orsakas inte av bakterier utan det handlar om en irritation som uppstår till följd av överbelastade muskler och senor i hand och handled.

Senskideinflammation uppstår oftast till följd av någon av dessa tre orsaker:


1. Ett slag eller en stöt som skadar senskidor eller senor i hand och arm.
2. Akut överbelastning av tummen eller handleden.
3. Ensidigt och repetitivt arbete, vilket med tiden skapar en överansträngning i hand och handled.

I förhållande till det senare alternativet så är det tydligt att vissa yrkesgrupper löper större risk att drabbas. Det kan vara målare, städpersonal eller andra med mycket fysiskt och repetitivt arbete.

Du riskerar också att drabbas om du dagligen sitter vid datorn och utför skrivbordsarbete utan rätt arbetsställning. Det kan innebära stor belastning på kroppen – och därmed även armarna och handlederna – om man till exempel arbetar vid ett bord som inte har rätt höjd.

Källa: Skadekompassen

Senskideinflammation – behandling

Om skadan redan har uppstått, och du har ont i tummen eller ont i händerna, kommer behandling till stor del handla om att avlasta så att inflammationen kan gå över av sig själv. Då är det mycket viktigt att du håller handen stilla så mycket som möjligt och inte ägnar dig åt någon form av fysisk aktivitet eller träning som innebär rörelse av handen.

Om du arbetar med fysiska repetitiva rörelser och de orsakar smärta i tumme eller hand så bör du försöka hitta alternativa arbetssätt.

Utöver att vila så kan du underlätta läkningsprocessen genom att använda stödbandage eller kompresser för att minska ansträngningen i det utsatta området. Ibland kan också smärtstillande medel, NSAID hjälpa. När smärtan avtar kan du börja göra övningar med mycket begränsad belastning för att stärka musklerna i det inflammerade området. Någon form av stödbandage eller stödskena kan också användas när du börjar styrketräna.

Det finns även medicinska behandlingar som du kan prova om det inte räcker med vila. Fungerar inte smärtstillande medicin kan det bli aktuellt med en kortisonspruta för att dämpa inflammationen. I värsta fall kan det krävas en operation där man öppnar senskidan för att göra den större så att senan lättare glider igenom.

Källa: Vårdguiden

Person with bad wrist pain wearing a brace

Vad kan du själv göra mot tendinit och senskideinflammation?

Förutom att ge handen vila, finns det en rad övningar som du själv kan göra för att förebygga tendinit och senskideinflammation.

Övningarna består i första hand av uthållighetsträning för muskler och senor i de utsatta delarna av dina händer. Du kan hitta många olika övningar på nätet, men det är alltid bra att prata med en sjukgymnast eller arbetsterapeut som har en djupare kunskap och insikt i dina specifika förutsättningar.

Även om du redan upplever smärta så kan du fortsätta använda dina armar, handleder och händer. Det är dock viktigt att du är försiktig och inte gör skadan värre genom att överbelasta ytterligare. Normal ömhet och muskelvärk vid lätt överansträngning avtar inom en till två timmar. Håller det i sig längre än så finns det risk att du pressar kroppen för mycket. Då är det viktigt att du och vilar händerna. Du kan fortfarande röra på dig genom en helt vanliga promenader eller cykelturer.

Källa: Skadekompassen & Vårdguiden

What can you do yourself against tendonitis and tenosynovitis