Sjukfrånvaro är en belastning både för medarbetaren och verksamheten

Arbetsrelaterade skador orsakar både medarbetare och organisationer stora kostnader varje år. Genom att arbeta preventivt med sjukfrånvaron kan många personliga och ekonomiska kostnader sparas, därför är det väsentligt att inkludera förebyggande insatser i sin generella hantering av sjukfrånvaro i verksamheten.

De personliga kostnaderna för den belastade medarbetaren är betydliga, både finansiellt och mänskligt

Sjukfrånvaro är också en utgiftspost de flesta organisationer måste ta på allvar. En utgift, som täcker mer och annat än bara den direkta reduktionen i arbetsstyrkan under själva sjukfrånvaron. Utgiften omfattar reducerad produktivitet och medarbetarnöjdhet långt utöver själva perioden av sjukfrånvaro. Genom att arbeta förebyggande med sjukfrånvaron kan man både reducera utgiften i form av nedgång i produktivitet, och också utgiften orsakad av en eventuell frånvaroperiod med tillhörande kostnad för vikarier, inkörningsperiod, m.m.

Allt du behöver veta om att vara sjukskriven

How can sick leave be prevented?

Hur förebygger man sjukfrånvaro?

Sjukfrånvaro kan bero på många saker och därför kommer en förebyggande insats att vara olika avhängigt av, vad sjukfrånvaron beror på. Dialog och samtal bör därför alltid vara ett av de första stegen för att komma lite närmare, vad en hög sjukfrånvaro beror på i din avdelning eller verksamhet. Systematiskt Arbetmiljöarbete (SAM) kommer att avslöja insatsområden, som kan påverka sjukfrånvaron. Men även om du tar del av väldigt många olika uppfattningar av vad dina medarbetares sjukfrånvaro beror på, så är reduktion av belastningar under arbetsdagen – allt annat lika – något som minimerar risken för sjukfrånvaro. Belastningsreduktion bör därför vara en del av din förebyggande insats.

Läs här hur en överbelastningsskada gjorde att frilansdesignern David Carlsson riskerade att mista sin försörjning

How can sick leave be prevented?

Hur minskar man belastningar i en pressad avdelning?

Om din avdelning är pressad, t.ex. till följd av många uppgifter och för få resurser, kan det vara svårt att se, hur man ska reducera belastningar. En av de saker som kan minska ansträngningar, är att använda rätt arbetsredskap. Använder man fel arbetsredskap, kommer de att bidra till att dränera medarbetaren på energi. Energi som borde användas till att lösa uppgifterna och inte på att hantera arbetsredskapen t.ex. en datormus. Det kan verka underligt, att de små rörelser man gör när man arbetar med en mus, ofta kan ha stor betydelse för hur mycket kraft man har till att lösa själva uppgiften. Men det är tyvärr sanningen. I en Nordisk undersökning gjord av Coxit, rapporterade hela 65% att de upplevde, att ergonomisk utrustning hjälpte dem att arbeta mer effektivt. Ett tal som underbyggs av motsvarande undersökningar i andra länder i Europa.

How can sick leave be prevented?