Skada på ulnarisnerven

Vad är ulnarisnerven?

I en fördjupning på insidan av armbågen ligger ulnarisnerven (nervus ulnaris eller n. Ulnaris) väldigt ytligt. Det känner du säker till, för det är när du stöter till den här delen av armbågen som du upplever en klassisk ”änkestöt”. Det går som en ilning genom armen och smärta strålar ner mot lillfingret när man slår i armbågen.

Det är för att ulnarisnerven skickar impulser till musklerna i underarmen och handen. Dessa impulser inkluderar bland annat nervsignalerna som ger känsel till ringfingret, lillfingret och den del av handen som ligger under dessa fingrar.

En typisk skada på ulnarisnerven uppstår på grund av inflammation eller irritation runt nerven. Detta gör att nerven löper mindre smidigt och kommer i kläm. Som tur är så är detta en skada som vanligtvis är relativt enkel att återhämta sig från. Du kan läsa mer om detta senare.

Källa: Netdoktor

Symtom vid skada på ulnarisnerven

Det finns många anledningar till varför en skada på ulnarisnerven uppstår. De flesta som får problem vet inte när eller hur problemen började. Man märker det helt enkelt först när man får tydliga symtom, som att lillfingret domnar bort, eller att armen somnar.

Skadan uppstår – som tidigare nämnts – genom att nerven kläms. Några av de vanliga symtomen är:
– Armen somnar
– Domnande fingrar – speciellt lillfinger och ringfinger
– Smärta i armbåge, underarm och hand
– Minskad kraft i lillfinger och tumme
– Symtomen kommer vanligtvis förvärras när du böjer armbågen. Dessutom upplever många att problemen ökar på natten när man ligger i sängen.

Ett tips för att minska smärta är att låta handen hänga utanför sängen.

Källa: Netdoktor

A woman gripping her forearm in pain

Hur uppstår skada på ulnarisnerven?

Det vanligaste är att ulnarisnerven kommer i kläm runt handleden eller på baksidan av armbågen. Skadan är ofta kopplad till tryck eller chock och därför finns det anledning att se över hur man använder sin kropp i sitt arbetet.

Arbeten med olika vibrationsverktyg, såsom borrar, ökar risken för att drabbas eftersom nerven vid denna typ av arbete utsätts för konsekventa stötar under lång tid. Detta innebär att snickare och byggarbetare – det vill säga personer som arbetar med vibrationsverktyg – kommer att vara särskilt utsatta.

Upprepade rörelser i obekväma arbetsställningar innebär också påfrestningar på ulnarisnerven. Detta är inte bara ett problem för personer som har fysiska arbeten. Även kontorsanställda som sitter framför en dator med sina armbågar vilande på hårt underlag kan drabbas. Upprepade rörelser i en arbetsmiljö som inte är ergonomiskt bra för kroppen kan med tiden orsaka skador på ulnarisnerven.

Hormonella förändringar har också visat sig vara en riskfaktor, eftersom det ofta innebär en ansamling av vätska i kroppen. Därför ökar risken för kvinnor att drabbas under graviditeten.

Källa: Netdoktor

A woman with her head in her hands while working in front of her laptop

Behandling av skada på ulnarisnerven

Skador på ulnarisnerven är mycket vanliga och går oftast över av sig själv efter en tid, men i värsta fall kan det ta flera veckor. Även om domningar i armen och sovande fingrar kanske inte innebär så stora problem i vardagen så är det viktigt att vidta åtgärder för att undvika att situationen förvärras.

Först och främst ska du låta armen vila. Håll den stilla och låt bli att stödja dig på armbågen eller underarmen. Det kan vara nödvändigt att du ändrar ditt sätt att arbeta och du kanske måste anpassa vissa idrottsaktiviteter. Den vanliga smärtan som upplevs i samband med skada på ulnarisnerven kan lindras genom vanliga receptfria läkemedel som paracetamol.

Om symtomen kvarstår i mer än tre månader kan det blir aktuellt att överväga operation. Syftet med operationen är att ge mer utrymme åt nerven så att den inte längre kläms.

Om skadan beror på kontorsarbete bör du fundera på att skaffa en ergonomisk datormus, som RollerMouse. Du kan också behöva ta en närmare titt på ditt tangentbord. Tangentbordets lutning kan ha en avgörande effekt på belastningen på handleder och fingrar.

Källa: Netdoktor

A woman sitting in her home office talking on the phone taking notes

Övningar vid skada på ulnarisnerven

Om du har problem med domningar i lillfingret eller en sovande arm på grund av en skada på ulnarisnerven så är övningar tyvärr inte vägen framåt. Störningen uppstår helt enkelt för att nerven utsätts för stötar och slag och går inte att träna bort.

Däremot kommer du behöva göra rehabövningar efter en eventuell operation. Då är det viktigt att du förbereder ett program i nära samarbete med din läkare eller sjukgymnast.

Det viktigaste du kan göra för att undvika att få eller förvärra en skada på ulnarisnerven är följande:
– Undvika stötar och slag mot armbåge och underarm
– Undvika snabba, repetitiva rörelser
– Undvika kraftfulla rörelser i obekväma positioner
– Undvika arbete med vibrationsverktyg
– Säkerställa en god ergonomisk arbetsmiljö på arbetsplatsen. Hitta inspiration för att skapa den bästa arbetsmiljön här.

woman exercising with a blue elastic band