Hemmakontor – här är reglerna du behöver ha koll på

Home Office – All the regulations you need to know

published

Under coronapandemin har många kök och vardagsrum runt om i Sverige blivit tillfälliga kontor. Men vad gäller egentligen för arbetsmiljön när vi jobbar hemma? Det hittar du svar på i den här artikeln.  

Det är samma regler som gäller för arbetsmiljön, oavsett om du är på kontoret eller om du jobbar hemifrån. Det innebär att det är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för att arbetsplatsen är utrustad på ett sätt som gör att du kan arbeta säkert, hälsosamt, effektivt och ostört.

Det fysiska förutsättningarna för hemarbete 

Vid arbete hemifrån, speciellt om det ska vara långsiktigt, är det viktigt att du har ett bord med rätt höjd. Tangentbord och datormus som är anpassade efter din kropp och en stol som gör det möjligt att sitta bekvämt och ergonomiskt. Du måste också ha en skärm på rätt avstånd och god belysning för att inte påfresta dina ögon.  

Att din arbetsgivare är ansvarig för arbetsmiljön även vid hemarbete innebär inte att företaget du jobbar på kan inspektera eller kontrollera ditt hemmakontor. Du måste själv kommunicera de behov du har och själv komma med förslag på förbättringar.  

Har företaget anställda som jobbar hemifrån ska det inkluderas i företagets systematiska arbetsmiljöarbetet och ingå i det riskbedömningar, åtgärder och handlingsplaner som företaget löpande jobbar utifrån.  

Det finns även checklistor som medarbetare kan använda för att kartlägga arbetssituationen vilket ger en samlad bild av vilka behov som finns i gruppen. Liknande checklista finns även för skyddsombud och chefer.  

Källa: Arbetsmiljöverket, Prevent 

Läs: Allt du behöver veta om ditt hemmakontor – vi guidar dig i allt från ergonomi till lagstiftning

Tips för bra utrustning:

 • Skärm som kan justeras i ljusstyrka, kontrast, vinkel och höjd.
 • Datormus och tangentbord som möjliggör skonsamma rörelser.
 • Arbetsbord med lågreflekterande yta och möjlighet att justera höjden. 
 • Arbetsstol som är bekväm och ergonomisk.
 • Sitt helst med sidan av kroppen mot fönstret. Genom att placera skärmen med 90 graders vinkel mot fönster slipper du onödig bländning.


Den ultimata guiden till ditt hemmakontorRutiner och vanor

Det är viktigt med rörelse och pauser under arbetsdagen. Naturlig rörelse på kontoret, som att röra sig mellan möten eller hämta kaffe, försvinner lätt om du spenderar hela dagen i olika digitala rum. Det är viktigt att arbetsplatsen hittar nya rutiner och vanor för att öka rörelsen.  

Tips för goda vanor:

 • Ta korta regelbundna pauser- ställ larm för att komma ihåg.  
 • Ha gå-möten när det är möjligt. 
 • Passa på att röra kroppen när du tar pauser– vi har gjort en videoserie med olika enkla övningar som du kan göra för att avlasta muskler och senor.  
 • Få in rutiner för morgon/ lunch/ eftermiddags promenader och se till att komma ut i dagsljus.  

Det psykosociala förutsättningarna för hemarbete 

En stor utmaning med att jobba hemifrån är bristen på social interaktion. Kollegorna på arbetsplatsen kanske är de människor vi spenderar mest tid med och mycket av det vardagliga umgänget försvinner när vi istället jobbar hemifrån. Det är också svårare för chefer och medarbetare att fånga upp om någon mår dåligt eller är under stor press. Även detta är risker som arbetsgivaren måste ta med i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tips för att skapa sammanhållning

 • Boka in digitala fikamöten utan agenda. 
 • Hitta aktiviteter som är sociala, uppmuntrar till rörelse och hjälper medarbetarna att skapa en struktur i sin arbetsvardag. 
 • Prata om hur det är att jobba hemma, tipsa varandra om rutiner och vanor som gör det lättare.  
 • Var inte rädd för att plocka upp telefonen och ringa till medarbetare för att bara säga hej eller kolla hur någon mår.  

En annan utmaning kan vara att få till effektiva digitala möten. Även här är det viktigt att prata om hur medarbetare vill att dessa möten ska se ut och att det finns en tydlig struktur. Risken är stor att vissa kollegor tar ordet oftare än andra om det inte finns en talarlista som följs. God uppkoppling och teknisk utrustning är också förutsättningar för att möten ska bli effektiva och inte skapa frustration.  

Tips för bra möten

 • Ha ett bra headset med bra mikrofon.  
 • Va på en plats med god uppkoppling. 
 • Stäng av mikrofonen när du inte pratar. 
 • Se till att ni har en struktur för att komma till tals – och att alla får göra det. 
 • Dokumentera det som sägs på möten så alla medarbetare får del av informationen. 

Källa: Arbetsmiljöverket, Prevent 


Onlinesäkerhet vid hemarbete 

På våra arbetsplatser finns det system och strukturer för att hålla våra datorer säkra från intrång och fria från virus. Detta är minst lika viktigt när vi arbetar hemifrån. Även här har arbetsgivaren ett stort ansvar i att skapa rutiner för säkerhet online, men för att rutinerna ska ha effekt så måste anställda veta vad som gäller.  

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har fler tips för hur arbetsgivare bör tänka kring onlinesäkerhet vid hemarbete.  

 Tips för säkerhet online för dig som jobbar hemifrån 

 • Använd antivirusprogram och håll dem uppdaterade. 
 • Se till att ditt operativsystem är uppdaterat. 
 • Var försiktig med att klicka på länkar som du inte vet var de kommer från.

Källa: F-secure 

Avdrag för hemarbete?  

I regel kan man inte få avdrag för extra utgifter så som elkostnad, bredband, möbler eller kaffe som tillkommer vid hemarbete. I undantagsfall kan man få avdrag för kostnaderna för ett arbetsrummet om: 

 • Det finns ett klart behov av ett arbetsrum. 
 • Arbetsrummet enbart använts för arbetet. 
 • Arbetsrummet får med hänsyn till läge och utrustning inte ingå i bostadsutrymmet. 
 • Bostaden ska vara större än den hade varit om den inte hade varit tvungen att själv hålla ett arbetsrum. 

Källa: Skatteverket  

Lämna jobbet när arbetsdagen är slut 

Stäng ned hemmakontoret när dagen är slut. Lägg lite extra tid på att städa undan efter dagens arbete så att ditt hem fortfarande är ett hem.