Så återgår du till kontoret på ett bra sätt

man riding a bike on his way to work

published

Read time

5 minutes

Fler och fler återvänder nu långsamt till kontoret igen och en mer normal arbetsdag efter en lång period av hemarbete. Det kan vara en stor omställning, precis som när du skickades hem. Men till skillnad från när du skickades hem, kan du förbereda dig och planera den här gången.

Det kan vara lite överväldigande att behöva komma tillbaka. Nu när vi precis hade vant oss vid att arbeta hemifrån. Kanske hade du till och med inrättat ett hemmakontor så att du fick till ergonomin? Och så blir det nya bud - och du måste in till kontoret igen.

Läs också: Tillbaka på kontoret: Förväntningar vs. verklighet

Tillbaka till kontoret och det nya normala

Om du är nervös för att återvända till jobbet efter en period av hemarbete är du troligtvis inte ensam. Studier visar att vi i allmänhet tycker om att arbeta hemifrån. Till exempel har Djøf genomfört en undersökning bland sina medlemmar, där en majoritet säger att de vill ha fler dagar med hemarbete när de återvänder till kontoret.

Detta innebär att framtidens arbete inte behöver vara antingen / eller - det kan vara både / och. Därfor det är viktigt att du pratar med din chef om hur din vardag ska se ut så att återgången till kontoret blir bra.


Skaffa goda vanor redan från början, när du återvänder till kontoret

För att komma tillbaka till kontoret på ett bra sätt är det viktigt att du planerar återgången tillsammans med din chef. Det gör det lättare att inte falla tillbaka i gamla, dåliga vanor samtidigt som du får koll på vad som förväntas av dig i ditt arbete.

Många av oss tenderar att arbeta alldeles för mycket när vi kommer tillbaka till kontoret igen, i ett försök att beta av allt som behöver göras. Istället för att göra det misstaget, prata med din chef och kanske också med dina kollegor om hur du prioriterar, så att du undviker att drunkna i allt arbete.

Goda råd när det gäller ergonomi på jobbet och i hemmakontoret

När du väl har prioriterat bland högarna är det lättare att sätta en ram för din arbetsdag så att du inte börjar arbeta för mycket och kör över dig själv. På det sättet kan du också se till att du känner dig fri när du har ledig tid och slipper dåligt samvete för allt du inte hunnit med.

Är du redo för den nya hybrida arbetsplatsen?

Hemarbetet har kanske gett dig en del nya goda vanor. Kanske har online-möten fungerat bättre i vissa avseenden eftersom de tenderar att bli kortare. Kanske finns det några möten som har visat sig vara överflödiga. Och kanske har du lärt dig några helt nya saker om hur du själv arbetar mest effektivt.

Allt det ska du ta med dig till kontoret för att skapa nya, bra arbetsvanor.


God ergonomi kräver också goda vanor

Vi kastades alla väldigt snabbt in i hemarbete. De flesta har haft dåliga, tillfälliga kontorsplatser i köket, vardagsrummet eller barnrummet - kontorsplatser som inte är ergonomiskt utformade.

Samtidigt har det förmodligen också varit svårare att komma ihåg att ergonomi inte bara handlar om att ha rätt kontorsstol i rätt höjd. Det handlar också om vad du gör mer med din kropp.


Det är därför ett välkommet tillfälle nu att komma igång med goda vanor med variation och raster när du återvänder till kontoret. Det gäller att komma ihåg att byta arbetsställning flera gånger under dagen - samt att ta pauser. Du kan använda pauserna för att få lite motion och prata med dina kollegor, som också behöver komma ihåg de goda, ergonomiska vanorna.

Läs också: så får du upp ergonomi på dagordningen på kontoret

Genom att arbeta in goda vanor nu när du återvänder till kontoret kan du också lättare få till goda vanor när du arbetar hemma.


Var en bra kollega

Hemma behöver du bara relatera till dig själv som kollega. Men nu måste du återigen relatera till alla dina kollegor i den verkliga världen, och inte bara virtuellt. Det kan vara svårt, både för dig och dina kollegor.

Detta är helt normalt och du kan komma igenom denna omställning på ett bra sätt genom att vara en extra bra kollega - både mot andra och dig själv.

Var tolerant och flexibel och hjälp varandra att komma igång med arbetet. Acceptera att stämningen och energin går upp och ner, och att detta innebär att arbetet kanske inte blir som det var innan ni skickades hem.

Om du kommer ihåg det så kommer omställningen säkert att gå bra.