Sjukskrivning och uppsägning

Dismissal during sick leave - what now?

published

För många som upplever perioder med långvarig sjukfrånvaro är det oroande om de riskerar att förlora sitt jobb. 

Faktum är att företag får säga upp anställda under sjukskrivning och till och med utifrån den anställdes sjukskrivning. Det kräver dock några mycket speciella omständigheter.

I det här kapitlet kan du läsa mer om huruvida din arbetsgivare kan säga upp dig till följd av sjukskrivning och vilka regler som gäller för sjukskrivning och uppsägning. 


Kan din arbetsgivare säga upp dig till följd av sjukskrivning?

Uppsägning till följd av sjukdom är inte ett rimligt skäl att säga upp en arbetstagare. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och får inte heller säga upp arbetstagaren om hen fortfarande får sjukpenning från Försäkringskassan.  Det finns en regel om att arbetsgivare kan säga upp arbetstagaren på grund av personliga skäl som grundar sig till lämpligheten för att kunna utföra arbetet. 

Källa: Lagen.nu 


Uppsägning av en visstidsanställd 

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en person som är visstidsanställd, behöver det finnas avtal om detta och utan att det står i anställningsavtalet kan arbetsgivaren i princip inte säga upp den visstidsanställda arbetstagaren. Det går fortfarande att avskeda en anställd dock trots visstidsanställning om en anställd har ”grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren att denne inte får vara kvar”. 

Källa: Lawline 


Skriftlig varning vid sjukskrivning

Arbetsgivares rätt att säga upp en anställd regleras av Lagen om anställningsskydd (LAS). I LAS står det att arbetsgivaren måste ha saklig grund för att säga upp en arbetstagare. Saklig grund kan exempelvis vara personliga skäl som nämndes tidigare.

Innan uppsägning blir aktuell behöver arbetsgivaren normalt ha gett åtminstone en tydlig varning till arbetstagaren. I varningen behöver det stå vilka åtgärder tas om arbetstagaren inte följer anställningsavtalet.