Sjukskrivning och uppsägning

How much sick leave can you take?

published

Övergripande principer för sjukskrivningar beror bland annat på din sjukdom eller skada, din anställningsform samt de villkor som beskrivs i ditt kollektivavtal.

Först och främst är det viktigt att konstatera att din sjukfrånvaro kan leda till att du blir uppsagd. Det måste dock vara objektivt motiverat att din frånvaro orsakar så kallade ”driftstörningar” för arbetsgivaren. Du kan läsa mer i kapitlet “Sjukskrivning och uppsägning”.

gratis guide sjukfrånvaron

Låt oss titta närmare på hur mycket sjukfrånvaro man kan ha enligt rekommendationer.

Socialstyrelsen har listat övergripande principer för sjukskrivningar och läkarintyg

  • Omsjukfrånvaron är kortare än 8 kalenderdagar behövs oftast inget läkarintyg. 
  • Omsjukfrånvaron är längre än 7 arbetsdagar, ska arbetstagaren lämna in ett läkarintyg. 
  • Vidförstadagsintygsföreläggande ska arbetstagaren lämna in ett läkarintyg från och med första dagen av sjukfallet. 
  • Omsjukfrånvaron är längre än 14 dagar, ska arbetstagaren skaffa sig ett läkarintyg.

Arbetsgivarens ansvar under en sjukskrivning är att:

  • Stödjaarbetstagarens snabb åtkomst till arbetet 
  • Arbetsgivarenansvarar för att erbjuda arbetsplatsinriktad rehabiliteringen.  
  • Arbetsgivarenska bedöma behov av stöd och anpassningsåtgärder.

Socialstyrelsen informerar om att regeringen att vidtagit vissa ändringar när det gäller sjukförsäkringen och att de tidsgränser vad gäller skyldighet att lämna in läkarintyg inte längre överensstämmer med såväl sjuklönelagen som socialförsäkringsbalken. 

Källa: Socialstyrelsen