Vill du minska sjukfrånvaron på kontoret? Här är 5 tips

Do you want to reduce sick leave in the office?

published

Det är inte bara influensa som orsakar sjukfrånvaro bland de anställda - även dålig arbetsmiljö gör det. Både fysiskt och psykiskt. När anställda sjukanmäler sig kan det innebära många utmaningar. Lyckligtvis kan man både förebygga och minska sjukfrånvaron.

Det går inte att undvika alla sjukskrivningar, eftersom alla människor blir sjuka då och då. Men du kan undvika många sjukskrivningar genom att vara medveten om de faktorer som leder till sjukskrivningar. På så sätt kan du få den nödvändiga överblicken och rikta in dina insatser på rätt områden.

Läs mer: 5 tips för lägre sjukfrånvaro med god ergonomi

Använd statistiken över sjukfrånvaron på ett aktivt sätt

Om du inte redan har sjukfrånvarostatistik är det första steget att fixa det. Du måste välja kriterier som är relevanta för just din arbetsplats. Kanske räcker det med en översikt som visar det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar per anställda eller uppdelat på enheter, samt hela arbetsplatsen. Men du kan också titta på sjukfrånvaron utifrån kort- och långtidssjukskrivna, kön och yrkesgrupper.

Det viktigaste är att du får användbar statistik som underlättar när du ska planera åtgärder.


Dessutom kan du genomföra en arbetsplatsutvärdering för att få mer kunskap om dina anställdas sjukfrånvaro. Du kan också göra undersökning kring medarbetarnas trivsel.

Sätt sjukfrånvaron i fokus och gör det till ett gemensamt projekt

Sjukfrånvaro bör betraktas som ett gemensamt problem. Vi anser ofta att sjukskrivningar är en individuell fråga, men ofta handlar det om hur hela företaget fungerar. Om ett företag har en hög sjukfrånvaro bland anställda är det ett tydligt symptom på att något grundläggande inte fungerar.

Det är därför det måste göras till ett gemensamt projekt, och man måste prata om det som skapar sjukfrånvaron - och inte minst vad som krävs för att komma till rätta med den.

God ergonomi minskar sjukfrånvaron

Att arbeta framför en dator en hel dag innebär en fysisk belastning. Stillasittande kontorsarbetare utgör 38% av alla sjukskrivna. Därför är det viktigt hur kontorsplatsen är utformad.

Eftersom stillasittande kontorsarbete inte anses vara fysiskt krävande är det också ett förbisett område. Men genom att helt enkelt använda en centrerad mus upplever 99% att smärta och obehag elimineras.

Med en riktig kontorsstol och ett höj- och sänkbart skrivbord, samt en skärm och ett tangentbord, kan du minska en stor del av sjukfrånvaron. Och därmed spara arbetsplatsen mycket pengar.

Läs mer: Fördelar med en centrerad mus

Ta den psykiska arbetsmiljön på allvar

Det är alltid lättare att hantera influensa eller en bruten arm än psykisk sjukdom. Men faktum är att den psykiska arbetsmiljön också kan ha en direkt korrelation med antalet sjukdagar.

Därför är det också ledningens uppgift att se till att den mentala arbetsmiljön är god och att alla anställda känner sig trygga och glada på jobbet.

Stärk gemenskapen på arbetsplatsen

En bra gemenskap på arbetsplatsen ger också motiverade medarbetare. När man tillsammans pratar om det som ger arbetsglädje och lust att gå till jobbet får man också tillfälle att prata om det som inte gör det.

En bra gemenskap stärker också den psykiska arbetsmiljön, om ni vågar prata om det högt - det gäller även cheferna.